Wanneer u een aanmaning heeft ontvangen, maar u bent failliet, u verkeert in surseance van betaling, u zit in de schuldhulp of u ben toegelaten tot de WSNP dan dient uw curator/ bewindvoerder ons schriftelijk te informeren.

De aanmaning kunt u overdragen aan de curator/ bewindvoerder. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het traject valt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator/ bewindvoerder zal u hier over informeren. 

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
Facturen eindigend op 71: NL76 ABNA 0609 690 655
Facturen eindigend op 11, 21, 31 & 81: NL85 ABNA 0243 076 568

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.