Wanneer u na het ontvangen van een aanmaning/sommatie niet over gaat tot betaling, zal de vordering worden overgedragen aan een deurwaarder. De deurwaarder start vervolgens een gerechtelijk traject waarbij u wordt gedagvaard. Zodra u bent gedagvaard bent u ook de dagvaardingskosten en gerechtelijke kosten verschuldigd.

De richtlijnen die de kantonrechters hebben opgesteld voor incasso- en deurwaarderskantoren zijn conform de Wet buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Algemeen kenmerk is dat de kosten bij elke stap in het proces toenemen. Deze kosten worden vanzelfsprekend op u verhaald.

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
NL76 ABNA 0609 690 655
 

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.