Uw betaling wordt eerst in mindering gebracht op de incassokosten, dan op het openstaande bedrag van de behandeling. U ontvangt vervolgens alsnog een aanmaning/sommatie voor het resterend bedrag. Ook indien u de factuur na het verstrijken van de betaaltermijn heeft voldaan, kunt u een aanmaning/sommatie ontvangen. U bent immers in gebreke gebleven met uw betaling.

Categorie: 

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
Facturen eindigend op 71: NL76 ABNA 0609 690 655
Facturen eindigend op 11, 21, 31 & 81: NL85 ABNA 0243 076 568

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.