Geef altijd een adreswijziging aan ons door als de op u ingestelde vordering nog niet (volledig) betaald is. De informatieplicht berust wettelijk gezien bij u. Kunnen wij u niet bereiken, dan loopt u grote kans dat er rechtsmaatregelen tegen u worden genomen. In verband met de huidige privacywetgeving is het wettelijk niet toegestaan uw adresgegevens op te vragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit is pas mogelijk wanneer u bent gedagvaard door een deurwaarder. Via onderstaand formulier kunt u uw adreswijzging aan ons doorgeven.

Omdat het CMIB gebruik maakt van de bezorgdiensten van postbedrijf Sandd is de doorstuurservice van PostNL niet van toepassing op de post die u van uwnota.nl ontvangt. Sandd biedt ook een doorstuurservice aan via de eigen website.

Categorie: 
Webform: 

Ik heb nog een openstaande factuur, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

11 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
Facturen eindigend op 71: NL76 ABNA 0609 690 655
Facturen eindigend op 11, 21, 31 & 81: NL85 ABNA 0243 076 568

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.