Openbare vragen

Mijn cliënt heeft een aanmaning ontvangen, maar er is sprake van insolventie

Heeft uw cliënt een aanmanig ontvangen, maar is er sprake van onderbewinstelling, ondercuratelestelling, schuldhulpverlening , budgetbeheer, WNSP of faillissement? Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. 

Is er sprake van onderbewindstelling of ondercuratelestelling, stuurt u dan de beschikking mee. Deze kunt u eenvoudig uploaden via het onderstaande formulier. Zonder de beschikking kunnen wij uw verzoeken helaas niet in behandeling nemen.

Kan ik uitstel van betaling bij het CMIB aanvragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. U kunt per rekening eenmaal om uitstel vragen. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Vult u dan het onderstaande formulier in.

Ik heb al betaald waarom krijg ik dan toch een aanmaning?

Ontvangen betalingen worden tot ongeveer 5 werkdagen voor het versturen van de aanmaning verwerkt. Indien u uw betaling minder dan 5 werkdagen voor de datum van de aanmaningsbrief  heeft voldaan, dan hebben uw betaling en de aanmaning elkaar mogelijk gekruist.

Een voorbeeld: is de datum op de aanmaning 30 juli, dan zijn de betalingen verwerkt tot en met 25 juli. 

Ik heb betaald zonder omschrijving van de rekening, is dit verplicht?

Als u bij uw betaling geen of een onjuiste omschrijving heeft vermeld, is het mogelijk dat wij het bedrag terugstorten op uw rekening. U wordt dan verzocht om het bedrag opnieuw over te maken o.v.v. de juiste omschrijving.

 

Mijn zorgverzekeraar betaalt mijn rekening niet uit, hoe komt dit?

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. Voor informatie omtrent vergoedingen van rekeningen door een zorgverzekeraar raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij wijzen u er op dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor een tijdige betaling. 

Ik heb nog een openstaande rekening, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geef altijd een adreswijziging aan ons door als u een rekening nog niet (volledig) betaald is. Deze informatieplicht ligt wettelijk bij u. Kunnen wij u niet bereiken, dan loopt u grote kans dat er rechtsmaatregelen tegen u worden genomen. In verband met de huidige privacywetgeving is het wettelijk niet toegestaan uw adresgegevens op te vragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit is pas mogelijk wanneer u bent gedagvaard door een deurwaarder. Via onderstaand formulier kunt u uw adreswijzging aan ons doorgeven.

Ik heb de rekening dubbel betaald

U kunt onderstaand formulier indienen wanneer u dezelfde rekening per ongeluk tweemaal heeft betaald. Inprincipe worden dubbele betalingen binnen één week automatisch teruggestort. Heeft u na deze termijn geen betaling ontvangen, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen uw gegevens dan controleren.

Ik ben vandaag gebeld met de mededeling dat er nog een rekening niet betaald is, klopt dit?

Alle debiteuren die een aanmaning hebben ontvangen en waarvan wij over de telefoongegevens beschikken worden door een spraakgestuurde computer nagebeld. Wij geven u hiermee nog een laatste kans om de openstaande rekening betalen. Door te betalen voorkomt u een dure kostenverhogende procedure. Mocht u vragen hebben of is er sprake van een misverstand? Neem dan direct telefonisch contact op met ons via telefoonnummer 036- 3100899.

Ik ben het niet eens met de rekening

U kunt onderstaand formulier invullen als u het niet eens bent met de rekening of als u een andere klacht heeft. In het opmerkingenveld kunt u uw klacht kwijt. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u zo volledig mogelijk te zijn. Uw bezwaar leggen wij, indien van toepassing, voor aan uw zorgverlener. Wij streven er naar u binnen 3 weken een reactie op uw bezwaar te kunnen geven.

Kan ik een betalingsregeling bij het CMIB aanvragen?

Indien u niet in de gelegenheid bent de rekening in één keer te voldoen, kunt u met ons betalingsregeling treffen. Wij bieden u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen voor een termijn van 4 of 6 maanden. Indien u een betalingsregeling wilt treffen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U kunt binnen vijf werkdagen een voorstel van ons verwachten.

Pagina's

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
NL76 ABNA 0609 690 655
 

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.