Ik heb betaald zonder omschrijving van de rekening, is dit verplicht?

Als u bij uw betaling geen of een onjuiste omschrijving heeft vermeld, is het mogelijk dat wij het bedrag terugstorten op uw rekening. U wordt dan verzocht om het bedrag opnieuw over te maken o.v.v. de juiste omschrijving.

 

Wat gebeurt er als ik de incassokosten niet betaal?

Als u de incassokosten die wij in rekening brengen niet betaalt, ontvangt u van ons nog een laatste aanmaning waarbij wij u alsnog verzoeken deze kosten aan ons te betalen.

 

Ik ben vandaag gebeld met de mededeling dat er nog een rekening niet betaald is, klopt dit?

Alle debiteuren die een aanmaning hebben ontvangen en waarvan wij over de telefoongegevens beschikken worden door een spraakgestuurde computer nagebeld. Wij geven u hiermee nog een laatste kans om de openstaande rekening betalen. Door te betalen voorkomt u een dure kostenverhogende procedure. Mocht u vragen hebben of is er sprake van een misverstand? Neem dan direct telefonisch contact op met ons via telefoonnummer 036- 3100899.

Ik heb al betaald waarom krijg ik dan toch een aanmaning?

Ontvangen betalingen worden tot ongeveer 5 werkdagen voor het versturen van de aanmaning verwerkt. Indien u uw betaling minder dan 5 werkdagen voor de datum van de aanmaningsbrief  heeft voldaan, dan hebben uw betaling en de aanmaning elkaar mogelijk gekruist.

Een voorbeeld: is de datum op de aanmaning 30 juli, dan zijn de betalingen verwerkt tot en met 25 juli. 

Een andere mogelijkheid is dat wij de betaling aan u hebben teruggestort vanwege het ontbreken van een omschrijving. Controleer daarom voor de zekerheid uw bankafschrift of de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd.

Mocht u langer dan 5 werkdagen geleden betaald hebben en het bedrag is niet teruggestort, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen controleren wat er met uw betaling is gebeurd. Mogelijk vragen wij nog om een betaalbewijs.

Ik heb ten onrechte een aanmaning ontvangen want ik heb al betaald

Mijn cliënt heeft een aanmaning ontvangen, maar er is sprake van insolventie

Heeft uw cliënt een aanmanig ontvangen, maar is er sprake van onderbewinstelling, ondercuratelestelling, schuldhulpverlening , budgetbeheer, WNSP of faillissement? Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. 

Is er sprake van onderbewindstelling of ondercuratelestelling, stuurt u dan de beschikking mee. Deze kunt u eenvoudig uploaden via het onderstaande formulier. Zonder de beschikking kunnen wij uw verzoeken helaas niet in behandeling nemen.

Is er sprake van schuldhulpverlening, stuurt u dan het bewijs van aanmelding mee. Deze kunt u eenvoudig uploaden via het onderstaande formulier. Zonder het bewijs van aanmelding kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.

Is er sprake van inkomens-of budgetbeheer, stuurt u dan een machting mee. Deze kunt u eenvoudig uploaden via het onderstaande formulier. Zonder machtiging kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.

Mocht u er niet uitkomen of heeft u een vraag? Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 036 - 3100 899.

Ik ben het niet eens met de rekening

U kunt onderstaand formulier invullen als u het niet eens bent met de rekening of als u een andere klacht heeft. In het opmerkingenveld kunt u uw klacht kwijt. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u zo volledig mogelijk te zijn. Uw bezwaar leggen wij, indien van toepassing, voor aan uw zorgverlener. Wij streven er naar u binnen 3 weken een reactie op uw bezwaar te kunnen geven.

Ik ben het niet eens met de rekening

Kan ik een betalingsregeling bij het CMIB aanvragen?

Indien u niet in de gelegenheid bent de rekening in één keer te voldoen, kunt u met ons betalingsregeling treffen. Wij bieden u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen voor een termijn van 4 of 6 maanden. Indien u een betalingsregeling wilt treffen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U kunt binnen vijf werkdagen een voorstel van ons verwachten.

Betalingsregeling treffen

Kan ik uitstel van betaling bij het CMIB aanvragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. U kunt per rekening eenmaal om uitstel vragen. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Vult u dan het onderstaande formulier in.

Aanvraag uitstel van betaling

Ik heb de rekening dubbel betaald

U kunt onderstaand formulier indienen wanneer u dezelfde rekening per ongeluk tweemaal heeft betaald. Inprincipe worden dubbele betalingen binnen één week automatisch teruggestort. Heeft u na deze termijn geen betaling ontvangen, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen uw gegevens dan controleren.

Ik heb de rekening dubbel betaald

Debiteur
Ik zit in de schuldhulp/ WSNP

Wanneer u een aanmaning heeft ontvangen, maar u bent failliet, u verkeert in surseance van betaling, u zit in de schuldhulp of u ben toegelaten tot de WSNP dan dient uw curator/ bewindvoerder ons schriftelijk te informeren. De aanmaning kunt u overdragen aan de curator/ bewindvoerder. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het traject valt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator/ bewindvoerder zal u hier over informeren.

Ik heb nog een openstaande rekening, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geef altijd een adreswijziging aan ons door als u een rekening nog niet (volledig) betaald is. Deze informatieplicht ligt wettelijk bij u. Kunnen wij u niet bereiken, dan loopt u grote kans dat er rechtsmaatregelen tegen u worden genomen. In verband met de huidige privacywetgeving is het wettelijk niet toegestaan uw adresgegevens op te vragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit is pas mogelijk wanneer u bent gedagvaard door een deurwaarder. Via onderstaand formulier kunt u uw adreswijzging aan ons doorgeven.

Ik heb nog een openstaande rekening, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Mijn zorgverzekeraar betaalt mijn rekening niet uit, hoe komt dit?

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. Voor informatie omtrent vergoedingen van rekeningen door een zorgverzekeraar raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij wijzen u er op dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor een tijdige betaling. 

Is het CMIB gerechtigd om aanmaningen naar mij te sturen?

Het CMIB is gerechtigd om aanmaningen naar debiteuren te versturen. Dit is bepaald in de Wet Incassokosten (WIK)  wat tot stand is gekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en een vertegenwoordiging van de Nederlandse Kantonrechters.Wij attenderen u erop dat wij incasseren op verzoek van Infomedics.

Wat moet ik doen als ik geen omschrijving van de rekening meer heb?

Heeft u de omschrijving van de rekening niet meer? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 036 31 00 899.

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
NL76 ABNA 0609 690 655
 

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.