Ik ben vergeten te betalen, maar ga het bedrag direct overmaken. Wat moet ik doen?

Vul onderstaand formulier in dan weten wij dat u per direct de betaling aan ons gaat voldoen. Wij zullen onze acties dan 5 dagen opschorten zodat er voldoende tijd is om uw betaling te verwerken. Vermeld voor een correcte verwerking van uw betaling altijd duidelijk uw factuurnummer. Bij het ontbreken van een factuurnummer is het mogelijk dat uw betaling niet wordt verwerkt.

Ik ben vergeten te betalen, maar ga het bedrag direct overmaken. Wat moet ik doen?

11 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Ik heb betaald zonder betalingskenmerk, is dit verplicht?

Als u bij uw betaling geen of een onjuist betalingskenmerk hebt vermeld, zijn wij genoodzaakt het bedrag terug te storten. Wij kunnen uw betaling zonder juist betalingskenmerk niet verwerken.

Wat gebeurt er als ik de incassokosten niet betaal?

Uw betaling wordt eerst in mindering gebracht op de incassokosten, dan op het openstaande bedrag van de behandeling. U ontvangt vervolgens alsnog een aanmaning/sommatie voor het resterend bedrag. Ook indien u de factuur na het verstrijken van de betaaltermijn heeft voldaan, kunt u een aanmaning/sommatie ontvangen. U bent immers in gebreke gebleven met uw betaling.

Ik ben vandaag gebeld met de mededeling dat er nog een factuur niet betaald is, klopt dit?

Alle debiteuren die een aanmaning hebben ontvangen en waarvan wij over de telefoongegevens beschikken worden door een spraakgestuurde computer nagebeld. Wij geven u hiermee nog een laatste kans om de openstaande nota betalen. Door te betalen voorkomt u een dure kostenverhogende procedure. Mocht u vragen hebben of is er sprake van een misverstand? Neem dan direct telefonisch contact op met ons via telefoonnummer 036- 3100899.

Ik heb al betaald waarom krijg ik dan toch een aanmaning?

Ontvangen betalingen worden tot ongeveer 5 werkdagen voor het versturen van de aanmaning verwerkt. Indien u uw betaling minder dan 5 werkdagen voor de datum van de aanmaningsbrief  heeft voldaan, dan hebben uw betaling en de aanmaning elkaar mogelijk gekruist.

Een voorbeeld: is de datum op de aanmaning 30 juli, dan zijn de betalingen verwerkt tot en met 25 juli. 

Een andere mogelijkheid is dat wij de betaling aan u hebben teruggestort vanwege het ontbreken van een factuurnummer. Controleer daarom voor de zekerheid uw bankafschrift of de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd.

Mocht u langer dan 5 werkdagen geleden betaald hebben en het bedrag is niet teruggestort, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen controleren wat er met uw betaling is gebeurd. Mogelijk vragen wij nog om een betaalbewijs.

Ik heb ten onrechte een aanmaning ontvangen want ik heb al betaald

Ik heb een AcceptEmail ontvangen van het CMIB

Bij het CMIB kunt u betalen via AcceptEmail. Met AcceptEmail ontvangt u een digitale acceptgiro in uw mailbox. Deze manier van betalen is veilig en heel eenvoudig. Hoe AcceptEmail werkt en hoe u kunt herkennen of dit veilig is,  leest u hieronder:

Wat is AcceptEmail?
AcceptEmail is een digitale acceptgiro die u in uw eigen mailbox ontvangt. Door middel van de betaalknop in deze AcceptEmail kunt u snel en eenvoudig betalen via uw eigen bank.

Voordelen
- Snel en makkelijk (bedrag, bankrekeningnummer van het CMIB en betalingskenmerk zijn al ingevuld)
- U ontvangt direct een betalingsbevestiging wanneer de betaling correct is uitgevoerd
- Het is goed voor het milieu

Hoe herkent u een veilige AcceptEmail van het CMIB?
Het logo van het CMIB en AcceptEmail is duidelijk zichtbaar.
De AcceptEmail welke wij versturen, bevat informatie die alleen bekend is bij het CMIB en bij u als klant. Bijvoorbeeld de naam van uw zorgverlener en/of het betreffende factuurnummer.
AcceptEmail is geen directe link naar iDEAL; u komt eerst op de landingspagina van AcceptEmail en pas daarna op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDEAL.
De landingspagina is altijd https://transaction.acceptemail.com (controleer de ‘s’ in ‘https’).
Op de website ziet u 'AcceptEmail BV' in de URL staan. Als u dubbelklikt op deze naam, dan ziet u het beveiligingscertificaat.
Op deze website ziet u dezelfde informatie als in de ontvangen AcceptEmail. Als u twijfelt of de AcceptEmail echt door het CMIB is verstuurd, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.acceptemail.com.

 

Ik ben het niet eens met de factuur

U kunt onderstaand formulier invullen als u het niet eens bent met de factuur of als u een andere klacht heeft. In het opmerkingenveld kunt u uw klacht kwijt. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u zo volledig mogelijk te zijn. Uw bezwaar leggen wij, indien van toepassing, voor aan uw zorgverlener. Wij streven er naar u binnen 3 weken een reactie op uw bezwaar te kunnen geven.

Kan ik een betalingsregeling bij het CMIB aanvragen?

Indien u niet in de gelegenheid bent de nota in één keer te voldoen, kunt u met ons betalingsregeling treffen. Wij bieden u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen voor een termijn van 4 of 6 maanden. Indien u een betalingsregeling wilt treffen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U kunt binnen vijf werkdagen een voorstel van ons verwachten.

Betalingsregeling treffen

15 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Kan ik uitstel van betaling bij het CMIB aanvragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om een uitstel van betaling aan te vragen. Een uitstel van betaling kan per nota eenmalig worden aangevraagd voor een maximale periode van één maand. Indien u een uitstel van betaling wilt aanvragen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

Aanvraag uitstel van betaling

10 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Ik heb de nota dubbel betaald

U kunt onderstaand formulier indienen wanneer u dezelfde nota per ongeluk tweemaal heeft betaald. Inprincipe worden dubbele betalingen binnen één week automatisch teruggestort. Heeft u na deze termijn geen betaling ontvangen, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen uw gegevens dan controleren.

Ik heb de nota dubbel betaald.

Debiteur
1 + 19 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Ik zit in de schuldhulp/ WSNP

Wanneer u een aanmaning heeft ontvangen, maar u bent failliet, u verkeert in surseance van betaling, u zit in de schuldhulp of u ben toegelaten tot de WSNP dan dient uw curator/ bewindvoerder ons schriftelijk te informeren. De aanmaning kunt u overdragen aan de curator/ bewindvoerder. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het traject valt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator/ bewindvoerder zal u hier over informeren.

Ik heb nog een openstaande factuur, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geef altijd een adreswijziging aan ons door als de op u ingestelde vordering nog niet (volledig) betaald is. De informatieplicht berust wettelijk gezien bij u. Kunnen wij u niet bereiken, dan loopt u grote kans dat er rechtsmaatregelen tegen u worden genomen. In verband met de huidige privacywetgeving is het wettelijk niet toegestaan uw adresgegevens op te vragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit is pas mogelijk wanneer u bent gedagvaard door een deurwaarder. Via onderstaand formulier kunt u uw adreswijzging aan ons doorgeven.

Omdat het CMIB gebruik maakt van de bezorgdiensten van postbedrijf Sandd is de doorstuurservice van PostNL niet van toepassing op de post die u van uwnota.nl ontvangt. Sandd biedt ook een doorstuurservice aan via de eigen website.

Ik heb nog een openstaande factuur, maar ga verhuizen. Wat moet ik doen?

5 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Mijn zorgverzekeraar betaalt mijn factuur niet uit, hoe komt dit?

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. Voor informatie omtrent vergoedingen van nota's door een zorgverzekeraar raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij wijzen u er op dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor een tijdige betaling. 

Is het CMIB gerechtigd om aanmaningen naar mij te sturen?

Het CMIB is gerechtigd om aanmaningen naar debiteuren te versturen. Dit is bepaald in de Wet Incassokosten (WIK)  wat tot stand is gekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en een vertegenwoordiging van de Nederlandse Kantonrechters.Wij attenderen u erop dat wij incasseren op verzoek van Infomedics.

Wat moet ik doen als ik het factuurnummer kwijt ben?

Het factuurnummer staat vermeld op de aanmaning zelf en op de aangehechte acceptgiro. Indien u het openstaande bedrag via internetbankieren overmaakt, dan is uw factuurnummer ook uw betalingskenmerk. Bent u niet meer in het bezit van het factuurnummer, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 036 31 00 899. Neem ook contact met ons op als u de gehele factuur kwijt bent.

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
Facturen eindigend op 71: NL76 ABNA 0609 690 655
Facturen eindigend op 11, 21, 31 & 81: NL85 ABNA 0243 076 568

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.