Omdat u te laat bent met het betalen van de factuur van uw zorgverlener, is de vordering ter incasso aangeboden bij het CMIB. Onze aanmaning geeft u nog een laatste kans om de vordering te betalen voordat die voor de rechtbank wordt gebracht. Een aanmaning gaat altijd gepaard met incassokosten en rente. Hieronder ziet u welke incassokosten u moet betalen:

Verschuldigde incassokosten

Bij een vordering tot en met € 2.500,- 15 % (met minimum van € 40,-)
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

Als u uw vordering (inclusief de verschuldigde incassokosten) niet betaalt, wordt die voor de rechtbank gebracht. Als de rechter bepaalt dat u de vordering moet betalen, komen de kosten van de gerechtelijke procedure ook voor uw rekening. U kunt een dure kostenverhogende procedure dus voorkomen door direct te betalen.

 

 

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
NL76 ABNA 0609 690 655
 

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.